Jurist Legal Compliance/Commercial - Junior NL

Job description

Sabam is de Belgische vereniging van auteurs, componisten en uitgevers. Zij int auteursrechten en verdeelt deze aan de bij haar of bij een buitenlandse auteursvereniging aangesloten rechthebbenden.

Om haar afdeling Juridische en Internationale Zaken te versterken, zoekt Sabam een:


Jurist Legal Compliance/Commercial - Junior


Inhoud van de functie

 • Je volgt de betwistingen tussen auteurs onderling en tussen auteurs en Sabam op, en neemt contact op met de verschillende partijen om een oplossing te bereiken. Je behandelt en volgt de commerciële geschillen op betreffende gevoelige gebruikers. Je schat de risico’s voor Sabam in. Je redigeert nota’s voor het bestuursorgaan en het managementcomité en onderhoudt contacten met advocaten.
 • Je analyseert en beantwoordt de vragen die auteurs aan Sabam stellen in verband met het auteurs-, fiscaal en sociaal recht. Je kijkt auteurscontracten na en formuleert een gemotiveerd advies. Je zorgt voor een goede relatie tussen Sabam en haar leden.
 • Je bent belast met het opstellen en aanpassen van contracten (algemene voorwaarden, standaardcontracten, licentieovereenkomsten, contracten die Sabam met dienstenleveranciers en buitenlandse auteursverenigingen afsluit).
 • Je neemt deel aan belangrijke onderhandelingen waarbij namelijk bepaalde categorieën gebruikers (bv: omroepen, distributeurs, producenten, internetplatorms, beroepsfederaties) betrokken zijn.
 • Je volgt de werkbezoeken van buitenlandse auteursverenigingen op en zorgt voor goede contacten met onze zusterverenigingen.
 • Je blijft proactief op de hoogte van alle nationale en internationale wetswijzigingen en rechtspraak en je analyseert de technologische en commerciële ontwikkelingen die een impact hebben op de werking van Sabam. Je zorgt ervoor dat de statuten, interne werkingsregels, procedures en handelingen die Sabam stelt in overeenstemming zijn met de wetten en reglementen die op haar van toepassing zijn. Je identificeert de juridische risico’s en stelt actieplannen voor om deze risico’s te beperken en op te volgen. Je werkt mee aan de redactie van position papers in verband met het regelgevend kader. Je geeft advies aan de andere diensten van Sabam over het auteursrecht in het algemeen en de impact van de geldende regelgeving en zorgt ervoor dat deze nageleefd wordt. Je behandelt de dossiers bij de controledienst voor de beheersvennootschappen.
 • Je neemt deel aan overleg en lobby-organen, adviesraden en commissies in de sector.
 • Je verzorgt presentaties in verband met de werking van Sabam en het auteursrecht in het algemeen.

Job requirements

Vereist competentieprofiel

We verwachten dat je:

 • Een master na master in de intellectuele rechten hebt of een master diploma rechten met enkele jaren aantoonbare ervaring binnen het domein van het auteursrecht
 • Interesse hebt voor het sociaal, fiscaal, vennootschaps-, ICT-, verbintenissen- en mededingingsrecht
 • Een teamspeler bent die georganiseerd, maar ook autonoom kan werken
 • Kritisch ingesteld bent, in staat je eigen visie te vormen en te verdedigen
 • Uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden hebt en over een complexe juridische aangelegenheid kan communiceren op een voor niet-juristen duidelijke manier.
 • Vanuit jouw professionaliteit, integriteit en deskundigheid vertrouwen wekt bij anderen
 • Gedreven bent en streeft naar interne en externe klantentevredenheid
 • Over een hoog probleemoplossend vermogen beschikt en in staat bent verscheidene oplossingen voor een probleem aan te brengen en te evalueren
 • Oog voor detail hebt
 • Assertief en tegelijkertijd diplomatisch bent
 • Het Nederlands als moedertaal hebt en een vlotte kennis van het Frans en Engels

Ons aanbod

Een contract van onbepaalde duur in een aangename, dynamische en culturele werkomgeving met een aantrekkelijk marktconform loonpakket en ontplooiingsmogelijkheden.